A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Леськівська громада
Черкаська область, Черкаський район

Звіт керівника закладу дошкільної освіти (ясла – садок) «Веселка» с. Леськи Леськівської сільської ради Черкаського району, Черкаської області Бондаренко Надії Миколаївни перед колективом та громадськістю

Дата: 02.06.2020 12:11
Кількість переглядів: 316

  1. Загальні положення.

Основним напрямком роботи ЗДО, відповідно до Положення про  заклад дошкільної освіти, є створення належних умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Держаною базовою програмою , навчально - методичними посібниками, затвердженими МОН.

З метою набуття у дітей різних видів компетенцій, засвоєння системи елементарних знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію  дошкільний навчальний заклад організовує освітній процес за освітньою лінією «Художньо-естетичний розвиток дитини» та працює з теми «Фольклор у формуванні зв’язного мовлення дитини дошкільного віку».

 Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Веселка» - заклад освіти і виховання дітей віком від 1,6 років до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у  вихованні, навчанні  і зміцненні їхнього здоров'я. Заклад дошкільної освіти здійснює освітню діяльність відповідно до рішення  голови ЧОДА від 08.04.2019 № 233, Статуту та колективного договору. Розташований по вул. Шевченка, 38, після реконструкції розпочав свою діяльність 22.08.2017 року. Проектна потужність - 80  місць.

Режим роботи установи10,5 годин; ЗДО працює  з 7.00 до 17.30.

         Станом на 01.06. 2020  у нас в ЗДО перебуває – 77 дітей, у минулому році – 78 дітей. На електронній черзі на 2020 рік перебуває 14 дітей.

     На   2019 – 2020   навчальний   рік   заклад дошкільний заклад укомплектовано таким чином:

Різновікова група ( 1,6-3 рік життя) - 22 дітей;

Різновікова група ( 4-5 рік життя) - 29 дітей;

Різновікова група ( 5-6 рік життя) - 26 дітей.

 22 дитина 1 вересня піде до Леськівської загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів.

Групи комплектуються залежно віковим ознакам.

Проведено моніторинг результативності охоплення дошкільною освітою дітей, що становить  100%

          Навчальний рік у закладі  дошкільної освіти починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня                      (оздоровчий період) у ЗДО проводиться оздоровлення дітей.

Кадрами дошкільний заклад укомплектований повністю, згідно штатного розпису. Працює  в ЗДО – 21 працівник: зокрема, педагогічних працівників — 7 осіб, з  вищою педагогічною освітою в дитсадку - 5 осіб в т.ч. з фаховою вищою  - 1 особа,  середньо – спеціальна - фахову – 1.  Серед них —  2 педагоги «спеціаліст І категорії», 1 педагог «спеціаліст 2 категорії»,   4 – «спеціаліст».

Середній вік педагогів – 35 років, стаж педагогічної роботи у педагогів в середньому 11 років. Тобто, це найбільш працездатна категорія населення.

 Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу і затверджується директором. Освітній  процес у  закладі здійснюється відповідно  до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина». Рішення про вибір програм обговорено й схвалено педагогічною радою закладу ( протокол № 1 від 26.08.2019).

 

  1. Аналіз освітнього процесу.

Заклад дошкільної освіти здійснював освітній  процес відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний заклад, Базового компонента дошкільної освіти, методичних листів Міністерства освіти і науки України від 06.06.2005 р. № 1/9-306 «Про організацію та зміст навчально - виховного процесу в дошкільних навчальних закладах» від 10.06.2009 р. № 1/9-393 , базової програми «Дитина».

Педагогічний колектив в минулому навчальному році працював творчо, з великим натхненням і намагався виконати поставлені завдання, працюючи за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Дитина».

Упродовж 2019 - 2020 навчального року освітньо – виховний процес був спрямований на вирішення головних річних завдань:

 1. Удосконалення роботи по формуванню комунікативно-мовленнєвої компетенції засобами сучасних інноваційних методів навчання.
 2. Спрямовувати роботу колективу на актуалізацію основних завдань з безпеки життєдіяльності, охорони життя і збереження здоров’я дошкільників шляхом створення сучасного розвивального середовища та формування ціннісного ставлення до свого здоров’я.
 3. Впроваджувати сучасні інноваційні LEGO – технології в освітній процес.
 4. Забезпечення освітнього процесу на принципах наступності закладу дошкільної та початкової освіти в умовах реформи «Нова українська школа».

Протягом року покращилась науково – методична база методичного кабінету щодо впровадження в роботу  Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина»: педпрацівниками розроблені конспекти занять, розроблені пам'ятки, схеми, щодо нової програми, контрольно - діагностичні картки, виготовлені дидактичні ігри, роздатковий матеріал, зібрані всі необхідні нормативно – правові документи щодо діяльності ЗДО. В наявності картотека методичних посібників, методичної літератури та періодичних видань.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», , «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Вихователь - методист дошкільного закладу»,  «Методична скарбничка вихователя», «Медична сестра дошкільного закладу», «Фантазії вихователя», «Палітра педагога».

В минулому навчальному році в ЗДО ефективно був організований освітній процес, який завжди носив науково – методичний і пошуковий характер. Відповідно до нормативних вимог велась вся ділова документація директора, вихователів, музичного керівника.

Аналіз планування роботи  закладу за минулий рік показав, що такі його принципи як актуальність, конкретність, динамічність, об’єктивність дотримуються. Головні річні завдання знайшли своє відображення у всіх складових річного плану. Значно покращилося дотримання принципів перспективності та безперервності планування, що позитивно вплинуло на цілісність внутрішнього контролю.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2019 - 2020 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Протягом року педагоги закладу систематично відвідували всі методичні об’єднання, семінари, виставки які проводились по району.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально - виховний процес на виконання головних завдань були сплановані та проведені протягом навчального року  педради. Проведені педради відзначались актуальністю, науковістю та педагогічною доцільністю тематики, інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм і методів роботи та мультимедійних технологій. Цікаво й змістовно були проведені засідання педагогічної ради «Зміст діяльності і завдання педагогічного колективу» ;  «Підсумки освітньої  роботи за 2019-2020 н.р. Підготовка до оздоровчого періоду, нового навчального року».

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять. Протягом 2019 - 2020 навчального року на високому методичному рівні були проведені такі заняття:

 • Розвиток пошуково – дослідницьких умінь дітей старшого дошкільного віку. «Пошук скарбів в країні - LEGO» - вихователь Гладишенко О.В.
 • Розвиток комунікативно-мовленнєвих навичок дошкільників під час інтегрованого заняття. «На гостини до казки» (середній вік) – вихователь Ситник О.В
 • Формування  комунікативних навичок діяльності в дітей старшого дошкільного віку. «Поле чудес» - вихователь Левіцкас І.С.;
 • Розвиток сенсорних еталонів в дітей раннього віку. «Подорож до лісу» - вихователь Рідько Т.В.

 

Згідно річного плану проведені святкові ранки, лялькові вистави, спортивні розваги, дні здоров’я, дні іменинника, дань бантика, літературні ранки, обрядово-календарні свята, тижні безпеки, тиждень правової освіти, тиждень психології, консультації (щомісяця), групові та індивідуальні консультації.

Велика увага приділялась взаємодії з батьками вихованців. Так протягом навчального року були проведені батьківські збори, семінари, тренінги, консультації, спільні акції.

Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи.

Закон України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060XII (із змінами), «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. №2628–III (із змінами) передбачають безперервність і наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками, визначають пріоритетну роль дошкільної освіти як обов’язкової первинної її складової. Виходячи із зазначеного, на виконання річного плану роботи  закладу дошкільної освіти на 2019 – 2020 н. р. та з метою забезпечення поступового переходу від попереднього вікового періоду до нового, зближення умов виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів, у системі проводилася робота з питання наступності дошкільного закладу та Леськівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Був проведений семінар – тренінг на тему: «Майбутні школярі» для батьків майбутніх першокласників за участю педагогів та директора школи .

В 2019 Управлінням освіти і науки Черкаської обласної адміністрації Почесною грамотою нагороджена вихователь Ситник Олександра Володимирівна.

Підводячи підсумки організації освітньо - виховної роботи з дітьми, слід зазначити, що поряд з певними досягненнями  завжди є місце над чим працювати.

 

  1. Стан здоровя та фізичний розвиток дітей

 

Заклад дошкільної освіти має медичний кабінет. Його обладнання в основному відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечують досвідчена  медична сестра Гулида Н.В.

В процесі роботи ЗДО вивчався стан здоров’я дітей з метою розробки рекомендацій щодо організації і проведення медико - педагогічних заходів, спрямованих на оптимізацію виховної та навчальної діяльності. Джерелом одержання інформації були поглиблені медогляди.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно - оздоровчої роботи.

Упродовж  навчального року педагогами  враховувався стан здоров’я дітей під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму упродовж дня, підбору рухливих ігор, ігор - естафет, систематично проводились загартовуючі заходи. Дозування фізичного навантаження на дитячий організм відбувалося відповідно до рекомендації  медичної сестри Гулиди Н.В., щодо здоров’я дитини.

Невід’ємною частиною збереження здоров’я дітей є раціональне харчування, яке отримують діти у закладі дошкільної освіти. Робота з організації харчування дітей в  закладі здійснювалась згідно до статті 35. Організація харчування дітей у закладі дошкільної освіти Закону України « Про дошкільну освіту» та наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України «Про порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» від 01.06.2005 р. № 242/329, «Інструкція з організації харчування» та Санітарного регламенту.

Протягом року в закладі дошкільної освіти було організовано повноцінне, якісне раціональне харчування дітей, виконання санітарних та гігієнічних норм щодо прийому продуктів харчування і технології приготування страв. Систематично здійснювався контроль за харчуванням дітей з боку адміністрації, медичного персоналу. Ретельно ведеться журнал закладки основних продуктів. Велику увагу щодо контролю приділяли таким питанням, як: закладка основних продуктів, технологія приготування страв, ведення журналу бракеражу, якість  страв.

На  харчування  дітей в 2019 році  було витрачено  бюджетних  коштів – 156458,96 грн.      спеціальних  коштів – 105414,84 грн. (батьківська  плата).  Надана  спонсорська  допомога  від  батьків  продуктами  харчування  на  суму   39662 грн.  (овочі  і  фрукти).

На кінець року звільнено від плати за харчування на 100% - 6 дітей, 50 % - 7 дітей.

На  протязі  року  діти  були  забезпечені  повноцінним  харчуванням.   Згідно звіту за 2019 рік  в  достатній  кількості діти  отримували основні  види  продуктів  харчування,  а  саме:  м'ясо – 87%, молочні  продукти – 81 %,   крупи, макарони – 162 %,  хліб – 100%,  овочі – 87 %,  фрукти – 57 %, яйця 78 %.  Не в достатній кількості діти їли рибу – 70 %, сир твердий – 54 %, сир кисломолочний  - 71 %. Середній показник виконання натуральних норм харчування – 85,5%.  Харчодень  за 2019 рік – 30,20 грн.  батьківська плата становить 50% від харчодня.

Відповідно до наказу по ЗДО № 6 від 09.01.2016 р. «Про єдиний санітарний день» проводилась перевірка дотримання санітарно-гігієнічного режиму в закладі. Санітарний стан приміщення ЗДО задовільний. Ігрові майданчики утримувались в чистоті і порядку. Вихователі груп, двірник та  завідувач господарства  завжди дбали про безпеку дітей та співробітників: обстежували територію, місця для прогулянок дітей на виявлення небезпечних речей, оглядали підлогу, східці, віконні рами тощо. Робочі місця протягом року відповідали санітарно – гігієнічним нормам, вимогам  охорони праці та безпеки життєдіяльності. Спецодягом були забезпечені всі категорії обслуговуючого персоналу.

 

 

 

 

 

  1.                 Соціально-економічний розвиток  ЗДО

 

         На харчування дітей в 2019 році було витрачено з бюджетних коштів – 156458,96     грн.  спеціальних коштів – 105414,84 грн. (батьківська плата).

Надана спонсорська допомога від батьків продуктами харчування на суму 39662  грн. ( овочі та фрукти).

На кінець року звільнено від плати за харчування на 100% - 6 дітей, на

50% - 7 дітей.

Харчодень за 2019 рік – 30,20 коп., батьківська плата становить 50% від харчо дня.

На утримання закладу дошкільної освіти «Веселка»  в 2019 році  витрачено по загальному фонду -   1946706,52 грн.

 • Оплата праці з нарахуванням – 1538420 грн.;
 • Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 24637,49 грн.;
 • Канцтовари – 2500 грн.;
 • Передплата періодичних видань – 6000 грн.;
 • Господарчі товари – 6576 грн.;
 • Медикаменти – 624,99 грн.;
 • Посуд – 950 грн.;
 • Пила електрична – 2432,5 грн.;
 • Сокира-колун – 445 грн.;
 • Подарункові набори до дня Св. Миколая – 4312,5 грн.

Оплата послуг -  17525,44 грн.;

Оплата комунальних послуг – 205995,04 грн.

В 2019 році  садочок отримав в подарунок від батьків випускної групи ламінатор – 1 900 грн.;

За благодійні внески від батьків в 2019 році придбали  3 дитячі диванчики в кожну з груп  на суму 10 227 грн.

Про  те, існує  ряд  проблем, що  потребують  вирішення:

 1. Декоративна обробка наружніх стін будівлі.
 2. Установити водовідвідну систему на будівлях закладу.
 3. Побудова майданчика для вивчення правил дорожнього руху.
 4. Створення сайту закладу освіти.
 5. Обладнати приміщення ЗДО  автоматичною пожежною сигналізацією та обробка дерев’яних конструкцій горища.

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь