A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Леськівська громада
Черкаська область, Черкаський район

Публічний договір про надання послуг з поводження з побутовими відходами

Публічний договір файл для скачування

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ файл для скачування

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з поводження з твердими побутовими відходами

 

        Комунальне підприємство «Агроекосервіс» Леськівської сільської ради в особі директора Заярного Олександра Яковича, що діє на підставі Статуту підприємства, яке є виконавцем послуг з поводження з твердими побутовими відходами відповідно до рішення виконавчого комітету Леськівської сільської ради №13 від 30 березня 2020 року «Про визначення  виконавця послуг з  поводження з твердими побутовими відходами на території сіл Леськи та Худяки Леськівської сільської об’єднаної територіальної громади та затвердження тарифів на дані послуги», ст. 634 Цивільного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. N 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», іншими нормативно-правовими актами, що регулюють порядок надання житлово-комунальних послуг (далі - Виконавець), пропонує фізичним або юридичним особам, які є власниками (співвласниками, користувачами) нерухомого майна, або за згодою власника іншим особам, які користуються об’єктом нерухомого майна, або юридичній особі, що об’єднує споживачів у будівлі (далі - Споживачам) отримувати послуги з поводження з твердими побутовими відходами (вивезення та захоронення твердих побутових відходів) в населених пунктах Леськівської об’єднаної територіальної громади шляхом приєднання до цього Договору.

Цей Договір є формуляром, який може бути укладений лише шляхом приєднання Споживача до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

На вимогу Споживача з ним може бути укладений індивідуальний договір, при цьому істотні умови в індивідуальному договорі (порядок надання послуг, тариф на послуги та інше) неповинні відрізнятися від публічного договору.

Умови приєднання до договору

1. Споживач який має намір отримувати послуги з поводження з твердими побутовими відходами (вивезення та захоронення твердих побутових відходів) приєднується до Договору шляхом оформлення та підписання заяви-приєднання до Договору, які розміщено на веб сайті Леськівської сільської ради (далі – Засновника), а саме за адресою https://leskivska-gromada.gov.ua/, у розділі «Комунальні заклади» – «КП "Агроекосервіс" » – «Публічні договори».

2. Фактом згоди Споживача про приєднання до умов цього Договору є отримання Виконавцем поданої Споживачем заяви-приєднання до умов договору (далі – заява-приєднання) за формою, встановленою у додатку 1 до цього Договору, та/або сплачений Споживачем рахунок (квитанція) Виконавця за вивезення побутових відходів.

Предмет договору

3. Виконавець зобов’язується згідно з графіком надавати послуги з поводження з побутовими відходами, а Споживач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором (далі - послуги), на підставі рішення виконавчого комітету Леськівської сільської ради №13 від 30 березня 2020 року «Про визначення  виконавця послуг з  поводження з твердими побутовими відходами на території сіл Леськи та Худяки Леськівської сільської об’єднаної територіальної громади та затвердження тарифів на дані послуги» та відповідно до правил благоустрою території населених пунктів, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населених пунктів та затвердженої рішенням виконавчого комітету Леськівської сільської ради від 29 січня 2020 року №7 «Про затвердження схеми очистки населених пунктів Леськівської сільської об’єднаної територіальної громади»

4. Виконавець надає Споживачеві послуги з поводження з твердими побутовими відходами,  а саме послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів.

5. Послуги з вивезення твердих побутових відходів надаються за безконтейнерною схемою.

6. Для вивезення твердих побутових відходів за безконтейнерною схемою Споживач зобов’язаний з 7 до 8 години ранку виставити тверді побутові відходи у місцях, погоджених з Виконавцем, в закритих ємкостях (мішках) місткістю не більш як 0,060 куб. метра.

7. Завантаження відходів здійснюється Виконавцем послуг.

8. Виконавець вивозить тверді побутові відходи один раз на тиждень за встановленим графіком.

9. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення твердих побутових відходів, визначаються Виконавцем.

Вимоги до якості послуг

10. Критерієм якості послуг з вивезення твердих побутових відходів є дотримання графіка вивезення твердих побутових відходів, правил надання послуг з поводження з твердими побутовими відходами, інших вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.

Права та обов’язки споживача

11. Споживач має право на:

1) одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством і умовами договору;

2) одержання без додаткової оплати від Виконавця інформації про ціни/тарифи на послуги з поводження з твердими побутовими відходами, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми надання послуг, порядок надання послуг, графік вивезення твердих побутових відходів;

3) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

4) усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з моменту звернення Споживача;

5) зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

6) неоплату вартості послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності;

7) перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;

8) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням правил надання послуг;

9) отримання без додаткової оплати інформації про проведені Виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від Споживача платежі;

10) розірвання договору, попередивши про це Виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору, за умови допуску Виконавця для здійснення технічного припинення надання послуги.

12. Споживач зобов’язується:

1) укладати договори про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом;

2) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

3) оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з поводження з твердими побутовими відходами;

4) дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарних норм;

5) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірі, встановленому відповідно до пункту 22 цього договору;

6) письмово інформувати Виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі Споживача протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;

7) вживати заходів щодо впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів;

8) забезпечити належне збирання твердих побутових відходів;

Права та обов’язки виконавця

13. Виконавець має право:

1) після впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, вимагати від Споживача забезпечувати роздільне збирання твердих побутових відходів;

2) припинити/зупинити надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;

3) вимагати від Споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених Виконавцем;

4) звертатися до суду в разі порушення Споживачем умов договору;

5) отримувати інформацію від індивідуального Споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі Споживача.

14. Виконавець зобов’язується:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами договору;

2) на вимогу готувати та укладати із Споживачем договори про надання послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;

3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення твердих побутових відходів;

4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;

5) вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

6) сплачувати Споживачу у разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг неустойку (штраф, пеню) у розмірі, встановленому відповідно до пункту 22 цього договору;

7) своєчасно реагувати на виклики Споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) Споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

8) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

9) інформувати Споживача про намір зміни тарифів на послуги з поводження з твердими побутовими відходами;

10) мати укладені договори із суб’єктами господарювання, що надають послуги з перероблення та захоронення твердих побутових відходів, та перевозити тверді побутові відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об’єкти поводження з твердими побутовими відходами відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населених пунктів;

11) забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів у разі перебування їх у власності Виконавця;

12) ліквідувати звалище твердих побутових відходів у разі його утворення в місці збирання цих відходів через недотримання графіка перевезення, проводити прибирання в разі розсипання твердих побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб.

Ціна та порядок оплати послуг

15. Згідно з рішенням виконавчого комітету Леськівської сільської ради від 30 березня 2020 р. № 13 тариф на вивезення та захоронення  1 куб. метра твердих побутових відходів становить 323,09 гривень за 1 куб. метр з ПДВ.

Плата за послуги з поводження з твердими побутовими відходами для населення на 1 особу на місяць з урахуванням норми утворення твердих побутових відходів 0,052 куб. метра на 1 особу на місяць становить 16,80 грн з ПДВ.

16. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

Розмір місячної плати для фізичних та юридичних осіб, які є власниками (співвласниками, користувачами) житлового нерухомого майна в якому зареєстровані та мешкають громадяни визначається шляхом множення плати за послуги з поводження з твердими побутовими відходами для населення на 1 особу на місяць на кількість зареєстрованих мешканців.

Розмір місячної плати для фізичних та юридичних осіб, які є власниками (співвласниками, користувачами) житлового нерухомого майна в якому не зареєстровані громадяни та власниками (співвласниками, користувачами) нежитлового нерухомого майна, визначається шляхом множення тарифу на вивезення та захоронення  1 куб. метра твердих побутових відходів на об’єм наданих послуг з поводження з твердими побутовими відходами за місяць в куб. метрах.

17. Платежі за надані послуги вносяться не пізніше, ніж протягом останнього дня місяця, що настає за розрахунковим.

18. Послуги оплачуються готівкою в пунктах касового обслуговування Виконавця за адресами: с. Худяки, вул. Черкаська, 96а та с. Леськи вул. Центральна, 53 або в безготівковій формі.

19. Плата в безготівковій формі вноситься на розрахунковий рахунок UA713543470000026002051551541 в АТ КБ «Приватбанк».

20. У разі зміни вартості послуги її Виконавець повідомляє не пізніше, ніж за 15 днів про це Споживачеві із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань.

Відповідальність сторін за порушення договору

21. Сторони несуть відповідальність за порушення договору відповідно до статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

22. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості Споживач викликає Виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг.

Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 “Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг”.

За несвоєчасне внесення плати за послуги Споживач сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,01 відсотка суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. При цьому загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послуги відповідно до пункту 15 цього договору.

У разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг Виконавець сплачує Споживачу неустойку (штраф, пеню) у розмірі 100 відсотків вартості послуг за договором за кожен окремий випадок.

Умови внесення змін до договору

23. Внесення змін до цього договору здійснюється в разі:

- внесення змін в законодавчі  та нормативні акти, щодо надання житлово-комунальних послуг та поводження з відходами;

- встановлення або корегування тарифів та норм утворення твердих побутових відходів.

Форс-мажорні обставини

24. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

25. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

Строк дії, умови продовження та припинення дії цього договору

26. Цей договір є безстроковим та набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному сайті Леськівської сільської ради https://leskivska-gromada.gov.ua/ і поширюється на всіх Споживачів послуг з поводження з твердими побутовими відходами на території Леськівської сільської об’єднаної територіальної громади.

27. Дія договору припиняється у разі:

смерті фізичної особи – Споживача, при цьому фінансові зобов’язання померлого Споживача переходять його спадкоємцям;

прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи - Споживача (Виконавця) або визнання його банкрутом.

Дія договору припиняється шляхом розірвання за:

взаємною згодою сторін;

рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі порушення істотних умов договору другою стороною.

У разі розірвання договору зобов’язання припиняються з моменту досягнення домовленості про розірвання договору.

Прикінцеві положення

28. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуг, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

З Правилами надання послуг з поводження з твердими побутовими відходами та витягами із законодавства про відходи, санітарними нормами і правилами поводження з твердими побутовими відходами та утримання територій населених пунктів Споживач ознайомлений.

 

Реквізити виконавця

 

Комунальне підприємство «Агроекосервіс» Леськівської сільської ради

ЄДРПОУ 33082640

Юридична Адреса:19643 Черкаська область, Черкаський р-н,  с. Худяки,   вул. Дніпрова 35Б

Телефон: +380730300772, (0472) 349-005

Адреса розташування представництв (пунктів касового обслуговування):

Черкаська обл., Черкаський район, село Леськи, вулиця Центральна, 53,

Телефон (0472) 343-814

19643, Черкаська обл., Черкаський район, село Худяки, вулиця Черкаська, 96а, Телефон (0472) 349-005

Розрахунковий рахунокUA713543470000026002051551541 в АТ КБ «Приватбанк»

Є платником податку на загальних підставах

ІПН 330826423259

 

Директор                                                  Олександр Заярний 

 

 

Додаток № 1

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ

до публічного договору про надання послуг з поводження з твердими побутовими відходами, які надає Комунальне підприємство «Агроекосервіс» Леськівської сільської ради.

 

          Керуючись статтями 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України  та ознайомившись з умовами публічного договору про надання послуг з поводження з твердими побутовими відходами  (далі - Договір) на сайті Леськівської сільської ради (Замовника) в мережі Інтернет за адресою: https://leskivska-gromada.gov.ua/, у розділі «Комунальні заклади» – «КП "Агроекосервіс" » – «Публічні договори» або з друкованою копією договору в представництві Виконавця приєднуюсь до умов Договору як Споживач з такими нижченаведеними персоніфікованими даними:

  1.  

Прізвище, ім'я, по батькові громадянина /Найменування суб'єкта господарювання

 

  1.  

Паспортні дані, ідентифікаційний код (за наявності) / ЄДРПОУ (зазначити необхідне)

 

  1.  

Контактні дані

(адреса, телефон, електронна адреса, ідентифікатор месенджера)

 

  1.  

Вид об'єкта

(житловий, магазин, аптека - зазначити необхідне)

 

  1.  

Тип права користування об’єктом (власність, оренда, інше)

 

  1.  

Адреса об'єкта

(назва населеного пункту, вулиці, номер будинку та квартири)

 

  1.  

Кількість зареєстрованих осіб (для населення)/ планові об’єми надання послуг в місяць/куб. метрів

 

  1.  

Потреба в надпланових об’ємах надання послуг куб. метрів (із зазначенням періоду)

 

  1.  

Інформація про наявність пільг (є/немає, якщо є зазначити категорію та документ на підставі якого надаються пільги)

 


      Погодившись з цією заявою-приєднанням (акцептувавши її), Споживач засвідчує вільне волевиявлення щодо приєднання до умов Договору в повному обсязі.

      Своїм підписом Споживач також підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих за Договором послуг.

 

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:

 

__________________           ___________________                 ______________________________________

            дата                                     підпис                                                 прізвище та ініціали споживача

 

 

Примітка:

Споживач зобов'язується у місячний строк повідомити Постачальника про зміну будь-якої інформації та даних, зазначених у заяві-приєднанні.

 

 

Додаток до заяви-приєднання

Інформація щодо об'єктів споживача

 

____________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові/Найменування Споживача

п/п

Вид об'єкта

Адреса за об'єктом споживача та контактні дані відповідальної особи на об’єкті

Планові об’єми надання послуг в місяць/куб. метрів

Потреба в надпланових об’ємах надання послуг куб. метрів

(із зазначенням періоду)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітка про підписання Споживачем додатку до заяви-приєднання:

 

__________________           ___________________            ________________________________________

            дата                                     підпис                                                 прізвище та ініціали споживача

 

*******

Рішення виконавчого комітету Леськівської сільської ради №13 від 30 березня 2020 року "Про визначення  виконавця послуг з  поводження з твердими побутовими відходами на території сіл Леськи та Худяки Леськівської сільської об’єднаної територіальної громади та затвердження тарифів на дані послуги" файл для скачування.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь