Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю

Право на отримання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю мають особи з інвалідністю з дитинства І, ІІ, ІІІ групи та діти з інвалідністю віком до 18 років.

Державна соціальна допомога призначається у таких розмірах:

 • особам з інвалідністю з дитинства І групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2022 – 1934,00 грн., з 01.07.2022 – 2027,00 грн., з 01.12.2022 – 2093,00 грн.)
 • особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2022 – 1547,20 грн., з 01.07.2022 – 1621,60 грн., з 01.12.2022 – 1674,40 грн.)
 • особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2022 – 1160,40 грн., з 01.07.2022 – 1216,20 грн., з 01.12.2022 – 1255,80 грн.)
 • дітям з інвалідністю віком до 18 років – 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2022 – 1353,80 грн., з 01.07.2022 – 1418,90 грн., з 01.12.2022 – 1465,10 грн.)

До державної соціальної допомоги призначається надбавка на догляд:

 • за особою з інвалідністю з дитинства І групи;
 • за одинокою особою з інвалідністю з дитинства II і III групи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду;
 • за дітьми з інвалідністю.

Особам з інвалідністю з дитинства І групи та одиноким матерям (батькам), які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років призначається надбавка на догляд за ними незалежно від факту роботи, навчання та служби.

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років може призначатися одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю.

Надбавка на догляд також призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, у разі, якщо дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду (підтверджується довідкою лікарсько-консультативної комісії), при умові фактичного догляду за нею.

Розміри надбавки на догляд:

 • за особою з інвалідністю І групи підгрупи А – 200 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2022 – 3868,00грн., з 01.07.2022 – 4054,00 грн., з 01.12.2022 – 4186,00 грн.).

Також здійснюється щомісячна доплата у сумі, що не вистачає до розміру державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд, що виплачується на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років (з 01.01.2022 – 787,80 грн., з 01.07.2022 – 825,90 грн., з 01.12.2022 – 852,10 грн.)

 • за особою з інвалідністю І групи підгрупи Б – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2022 – 1934,00грн., з 01.07.2022 – 2027,00 грн., з 01.12.2022 – 2093,00 грн.)
 • одинокою особою з інвалідністю ІI та IІІ групи, які за висновком МСЕК потребують постійного стороннього догляду – 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2022 – 1450,50 грн., з 01.07.2022 – 1520,25 грн., з 01.12.2022 – 1569,75 грн.)

На дітей з інвалідністю:

 • за дитиною з інвалідністю віком до 6 років підгрупи А – у розмірі 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (з 01.01.2022 – 4200,00 грн., з 01.07.2022 –4402,00 грн., з 01.12.2022 – 4544,00 грн.)
 • за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років підгрупи А – у розмірі 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (з 01.01.2022 – 5236,00 грн., з 01.07.2022 – 5488,00 грн., з 01.12.2022 – 5666,00 грн.)

Надбавка на догляд за іншою дитиною з інвалідністю встановлюється в розмірі:

 • за дитиною з інвалідністю віком до 6 років – 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (з 01.01.2022 – 1050,00 грн., з 01.07.2022 –  1100,50 грн., з 01.12.2022 – 1136,00 грн.)
 • за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років – 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (з 01.01.2022 – 1309,00 грн., з 01.07.2022 – 1372,00 грн., з 01.12.2022 – 1416,50 грн.)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 р. № 118 «Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році» одержувачам державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, в яких розмір державної соціальної допомоги (з урахуванням надбавок, підвищень, щомісячної державної адресної допомоги) не досягає 2100 гривень, надається щомісячна доплата до державної соціальної допомоги в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Документи, необхідні для призначення допомоги:

1) заява   за формою, затвердженою Мінсоцполітики);

2) копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю віком до 18 років;

3) довідка з місця навчання із зазначенням перебування (неперебування) на повному державному утриманні.

Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, подається також:

копія рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з інвалідністю віком до 18 років опікуна (піклувальника);

копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатною;

копія рішення суду про призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства або копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу (органу опіки та піклування), який виконує функції опікуна.

Одинокі особи з інвалідністю з дитинства II і III груп у своїй заяві про призначення державної соціальної допомоги повідомляють про відсутність працездатних родичів (батьків, дітей), зобов’язаних за законом їх утримувати (незалежно від місця їх проживання).

Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років одному з батьків, усиновлювачу, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (крім заочної форми здобуття освіти), не проходять військову службу, не займають виборну посаду, додатково подаються:

1) заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики);

2) копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю віком до 18 років;

3) копія довідки про народження, виданої виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини (на яку призначається надбавка на догляд) до актового запису про народження дитини відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України, або копія виданого компетентним органом іноземної держави документа про народження, в якому відсутні відомості про батька, легалізованого в установленому законодавством порядку (для одиноких матерів);

4) копія рішення суду про позбавлення батьківських прав або копія свідоцтва про смерть батька дитини (рішення суду про оголошення батька померлим/рішення суду про визнання батька безвісно відсутнім);

5) копія рішення суду про встановлення батьківства (крім випадку, коли відомості про батька зазначено у свідоцтві про народження дитини),

6) копія рішення суду про позбавлення батьківських прав;

7) особи, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, додатково подають первинний обліковий документ № 080-1/0 «Довідка про потребу дитини (дитини з інвалідністю) у домашньому догляді», за формою затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 червня 2012 року № 430, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за № 1173/21485, та копію або витяг з наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки;

8) копія рішення суду про усиновлення (для усиновлювачів);

9) копія рішення про встановлення опіки чи піклування над дитиною з інвалідністю (для опікунів і піклувальників дітей-інвалідів).

Особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю віком до 18 років мають право на одночасне одержання пенсії у разі втрати годувальника та державної соціальної допомоги.

Державна соціальна допомога виплачується державними підприємствами і об’єднаннями зв’язку за місцем проживання особи з інвалідністю з дитинства або законного представника, яким призначена допомога на дітей з інвалідністю або осіб з інвалідністю, які визнані недієздатними або через установи уповноважених банків за письмовою заявою одержувача.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 214 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги на період введення воєнного стану» у разі, коли отримувачами державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю пропущено строк переогляду допомоги, виплата таких видів допомог не зупиняється на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування. Ця норма стосується також виплати соціальної допомоги дітям з інвалідністю, яким виповнилося 18 років у лютому 2022 року.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано