ПОЛОЖЕННЯ ЗАРАХУВАННЯ, ВІДРАХУВАННЯ ТА ПЕРЕВЕДЕННЯ ДІТЕЙ ДО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) «ВЕСЕЛКА»

Дата: 07.08.2020 13:01
Кількість переглядів: 7766

ПОЛОЖЕННЯ ЗАРАХУВАННЯ,

 ВІДРАХУВАННЯ ТА ПЕРЕВЕДЕННЯ

 ДІТЕЙ ДО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

(ЯСЛА-САДОК) «ВЕСЕЛКА»

с.Леськи

Леськівської сільської ради

Черкаського району

Черкаської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОЛОЖЕННЯ ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО ЗДО

Відповідно до ст. 34 Закони України «Про освіту», прийом дітей в дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків. Згідно ст. 36 «Про дошкільну освіту», батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад. У відповідності п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, прийом дітей в дошкільний учбовий заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної картки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою.

Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу

1. Положення про порядок зарахування дітей до закладу дошкільної освіти Леськівської сільської ради  (далі Положення) регулює порядок реєстрації дітей на чергу та зарахування в заклад дошкільної освіти, який знаходяться у комунальній власності Леськівської сільської ради с.Леськи.

2. Порядок реєстрації дітей у ЗДО:

2.1. Реєстрація дітей у заклад дошкільної освіти на поточний навчальний рік проводиться реєстратором впродовж календарного  року, відповідно до поданих заяв.

2.2. Внесенню до Реєстру підлягає інформація про дітей, які будуть відвідувати ЗДО:

а) про дитину:

 • прізвище, ім'я, по батькові;
 • дата народження;
 • адреса реєстрації місця проживання;
 • серія та номер свідоцтва про народження;
 • інформація про пільгову категорію (за наявності);
 • заклад дошкільної освіти, бажаний для відвідування дитини.

 

б) про батьків:

 • прізвище, ім'я, по батькові батька або матері (або осіб, які їх замінюють);
 • адреса реєстрації місця проживання;
 • контактні дані (телефон мобільний, електронна адреса – е-mаіl);
 • місце роботи або інформація про перебування на обліку в центрі зайнятості як безробітних (за умови наявності даних обставин).

 

2.3. Для реєстрації та зарахування дитини в заклад дошкільної освіти до закладу з заявою необхідно надати наступний пакет документів:

 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • копію паспорта одного з батьків (опікунів);
 • документ, що підтверджує право на пільгу;

У разі непідтвердження заяви документально, заява буде відхилена.

2.4. Зареєструватися в Реєстрі можна тільки один раз до одного закладу дошкільної освіти.

2.5. Заявник несе персональну відповідальність за інформацію, надану в заяві.

2.6. Реєстрація до вікових груп здійснюється станом на 01 вересня поточного року.

2.7. Вилучення відомостей про дітей здійснюється:

 • на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють;
 • на підставі направлення до ЗДО;
 • у разі зазначення в заяві недостовірних персональних даних дитини (ПІБ, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження);
 • у разі порушення термінів подачі заяви на зарахування до ЗДО та переліку документів, визначених цим Положенням.

3. Порядок прийому дітей до закладу дошкільної освіти:

3.1. Місця у ЗДО надаються для дітей віком, відповідно до статуту ЗДО. Вік дитини визначається станом на 1 вересня поточного року.

3.2. Формування списків для укомплектування дітей до ЗДО відбувається відповідно до реєстру, з урахуванням віку дитини, кількості вільних місць у ЗДО, згідно з віковими категоріями, та з урахуванням побажань батьків (за можливості).

3.3. Засідання комісії з укомплектування груп на новий начальний рік проводиться до 15 серпня щорічно. В інший час може проводитись доукомплектування груп у ЗДО, відповідно зі встановленими нормативами.

3.4. У разі відсутності вільних місць в обраному ЗДО та відмови батьків від іншого запропонованого дитячого садочка, заявка залишається в реєстрі до моменту наявності місць в обраному ЗДО.

3.5. Якщо дитина протягом двох місяців з дати отримання направлення не почала відвідувати ЗДО направлення втрачає чинність. Для отримання нового направлення документи подаються повторно.

3.6. Діти, які не були забезпечені місцем у ЗДО у попередньому році, першочергово будуть забезпечені в наступному році, відповідно до черги.

3.7. При зарахуванні дитини до ЗДО, вона знімається з черги.

 

4. Забезпечення доступу до Реєстру:

4.1. Доступ до всіх персональних даних заявника, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», має реєстратор, який використовує персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.

5. До пільгових категорій відносяться:

Діти – інваліди, які не мають протипоказань до відвідування ДНЗ;

Діти, які перебувають під опікою;

Діти учасників бойових дій.

Відповідно до спільного листа Міністерства освіти і науки Укра­їни, Міністерства охорони здоров'я України «Щодо вирішення окре­мих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх на­вчальних закладів дітей, у яких відсутні обов'язкові профілактичні щеплення» від 29.09.2014 № 1/9-500, № 04.01.16/28103 питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмов­ляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-кон­сультативною комісією лікувально-профілактичного закладу дер­жавної (комунальної) форми власності.

Реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження.

Відповідно частини другої статті 3 Закону України "Про дошкільну освіту", держава надає всебічну допомогу сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини; забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти) та обов'язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку.

Враховуючи зазначене, прийом дітей до дошкільних навчальних закладів здійснюється відповідно до законодавства незалежно від реєстрації дитини та її батьків.

6. Прикінцеві положення

6.1. Реєстрація дітей відбувається на безоплатній основі.

6.2. Це Положення може бути змінено (доповнено) виключно на підставі рішення виконавчого комітету Леськівської сільської  ради.

 

7. Переведення вихованців до іншого закладу освіти (групи)

 

 

 1. Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах одного закладу освіти здійснюється щорічно наприкінці оздоровчого періоду та не пізніше 31 серпня.

 

 2. Для переведення вихованця з одного закладу освіти до іншого один з батьків має письмово звернутися до обраного закладу освіти щодо можливості зарахування своєї дитини. Керівник закладу освіти упродовж 10 робочих днів з дати надходження звернення інформує заявника про можливість зарахування дитини до відповідної вікової групи із вказаним кінцевим строком подання заяви та відповідних документів, зазначених у розділі ІІ цього Порядку

 

 3. Переведення вихованця із закладу освіти (групи) загального типу до закладу освіти (групи) компенсуючого типу або до інклюзивної групи відбувається за наявністю вільних місць та у разі виявлення порушень розвитку або погіршення стану здоров’я, що підтверджено відповідними висновками лікарськоконсультативної комісії закладу охорони здоров’я або інклюзивно-ресурсного центру (в залежності від складності порушення розвитку та типу закладу освіти, в який переводиться вихованець).

 

 1. Переведення дітей із закладу (групи) компенсуючого типу або дітей з особливими освітніми потребами інклюзивної групи до закладу освіти (групи) загального типу відбувається у випадку покращення стану здоров’я дитини за письмовою заявою батьків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Відрахування вихованців із закладу освіти

 

1. Із закладу освіти відраховуються вихованці з таких причин:

 

 1) за заявою одного з батьків дитини;

 2) досягнення вихованцем повних 7 років станом на 01 вересня (8 років – у вихованців закладів освіти компенсуючого типу та дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних або спеціальних групах), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;

3) зарахування вихованця до закладу загальної середньої освіти для здобуття початкової освіти, що передбачає його відрахування (за бажанням батьків) до 31 серпня поточного року;

4) переведення вихованця до іншого закладу освіти;

 5) на підставі медичних протипоказань для подальшого перебування дитини у закладі освіти;

 6) у разі невідвідування дитиною закладу освіти протягом двох місяців поспіль без поважних причин протягом навчального року.

 

 2. Забороняється відрахування вихованця із закладу освіти з інших підстав, не визначених цим Порядком.

 

 3. Вихованці старшого дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту у закладі освіти та на початок оздоровчого періоду є такими, яких зараховано до закладу загальної середньої освіти для здобуття початкової освіти, за бажанням їх батьків можуть продовжувати відвідувати заклад освіти до кінця оздоровчого періоду.

 

 4. У разі відрахування вихованця з причин, керівник закладу освіти зобов'язаний письмово із зазначенням підстав повідомити про відрахування вихованця одного з батьків не менш як за 10 календарних днів до відрахування.

 

 5. Контроль за дотриманням керівниками закладів освіти вимог цього Порядку здійснює орган, у сфері управління якого перебуває відповідний заклад освіти.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано